FANDOM


Tạm thời, những gì đáng chú ý về bài học chỉ là thời khóa biểu, tớ sẽ cố gắng cập nhật thông tin khi biết.


THỜI KHÓA BIỂU

Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
1 SHDC+HĐNGLL N.Văn GDCD N.Văn N.Văn Sinh
2 V.Lý N.Văn Hóa N.Văn T.Dục A.Văn
3 A.Văn T.Dục Sinh Toán (Hình) V.Lý Toán (Hình)
4 Toán (Số) Hóa ( TC ) Sử Địa C.Nghệ Hóa
5

(Hướng nghiệp)

Hóa ( TC ) Toán (Số) Nhạc Sử SHCN


Ngay sau Lễ Khai Giảng, chúng ta sẽ bắt đầu kiểm tra chất lượng đầu năm, đây là lịch để các bạn ghi nhớ


Môn kiểm tra Ngày kiểm tra Bài học Số tiết kiểm tra
Anh văn 10 / 9 / 2012 Tất cả bài mới và bài HK năm lớp 8 1 tiết
Toán 10 / 9 / 2012 Tất cả bài mới và bài HK năm lớp 8 2 tiết
Ngữ văn 11 / 9 / 2012 Tất cả bài mới và bài HK năm lớp 8 2 tiết


Bắt đầu từ ngày 24 / 9 / 2012, tổ chức ban cán sự lớp ta đã có rồi và theo dự kiến thì các bạn sẽ ko thích đâu.

Sau một số biến cố, sự sắp xếp đã thay đổi theo hướng tích cực và sẽ như vầy đến hết năm:

Tên thành viên Chức vụ (ai bít còn thay đổi gì nữa)
Võ Minh Đức Lớp trưởng
Nguyễn Hoàng Phương Linh Lớp phó học tập
Vi Minh Huệ Huệ Sa thải
Nguyễn Thanh Thúy Lớp phó phong trào
Võ Minh Đạt

Lớp phó lao động + Lớp phó kỉ luật (mệt )